Puh. 0400 538 838
info@jtkaiverrus.fi
Sarvivälkkeentie 10, 04300 Tuusula

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

 

1. Rekisterinpitäjä

JT-Kaiverrus Oy

Sarvivälkeentie 10

04300 Tuusula

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Susanna Jokinen

info@jtkaiverrus.fi

0400 538 838

 

3. Rekisterin nimi

JT-Kaiverrus Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

-Asiakkaan yksilöivät tiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite)

-Tuotteita/palveluita ostaneilta ostoon  liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitustiedot 

-Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot 

-Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä,sekä asiakkaan ollessa yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse, sekä asiomalla henkilökohtaisesti toimipisteessäämme. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan  viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämiseeä. Tietoja voidaan siirtää JT-Kaiverrus Oy:n lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin.

Tietoja ie luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle, ellei se ole JT-Kaiverrus Oy:n tai yhteyistyökumppanin palvelun teknisen tpteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin Jt-Kaiverrus Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain reksiterin pitäjän työntekijöille.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyööä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaan kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voidaan pyytää kerran vuodessa.

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan ja muita tietojaan olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.